Тематика бесід з батьками

Орієнтовна тематика педагогічно-посвітницьких бесід з батьками

 

 

1.      Вікові особливості учнів, їх урахування у сімейному вихованні. Індивідуальний підхід у вихованні дітей. Педагогічна тактовність батьків у вихованні. Знайомство з освітніми програмами. Створення в родині сприятливих умов для навчальних занять. Роль батьків у наданні допомоги дітям у навчальній роботі.

 

2.   Особистий приклад і авторитет батьків у сім’ї. Авторитет батька у вихованні дітей. Турбота про формування основних моральних якостей особистості учня з урахуванням фізіологічних і психічних особливостей підлітка. Допомога батьків у прищеплюванні дітям почуття обов’язку, поваги до старших, батьків, моральних традицій сім’ї.

 

3.      Роль сім’ї у зміцненні здоров’я, нервової системи, підвищенні працездатності дитини. Допомога учню в організації систематичних занять фізкультурою та спортом. Особиста гігієна, профілактика захворювань. Взаємозв’язок фізичного виховання з розумовою роботою, трудовим і естетичним вихованням дитини.

 

4.      Запобігання шкідливим звичкам у підлітків. Профілактика вживання наркотичних речовин. Антинікотинове й антиалкогольне виховання. Приклад батьків у подоланні цих звичок. Формування навичок культурної поведінки. Узгодженість дій сім’ї і навчального закладу у вихованні високих моральних якостей, духовності, гуманності. Сутність духовного світу дитини, шляхи його формування й розвитку. Виховання відповідальності за свої вчинки, нетерпимості до жорстокості, до аморальних-вчинків.

 

5.      Питання статевого виховання. Профілактика розповсюдження ВІЛ-інфекції. Формування високоморальних відносин між юнаками та дівчатами, заснованих на взаємній повазі. Виховання шанобливого ставлення до дівчини, жінки, матері. Вплив мікроклімату в родині на виховання синівського обов’язку, якостей сім’янина.

 

6.      Значення правового виховання у формуванні громадської зрілості підлітка, переконань, норм і правил поведінки. Роль сім’ї у визначенні життєвого шляху, соціальної адаптації дітей, виявлення психофізіологічних особливостей і схильностей підлітків до певних видів праці, самовизначення й вибору життєвого шляху. Трудове виховання, формування трудових навичок і вмінь.

 

7.      Контроль батьків за організацією дозвілля і позанавчального часу учнів. Спільне дозвілля батьків та дітей – важливий фактор виховання. Залучення учнів до занять у гуртках та спортивних секціях. Дружба в житті людини. З ким дружить ваша дитина?

 

Орієнтовна тематика просвітницьких бесід з батьками в юридичному аспекті:

 

Закони України та державні нормативно-правові акти, що регулюють права та обов’язки дитини.

Відповідальність за порушення правил безпеки руху та експлуатації автотранспорту.

Робота служби у справах неповнолітніх. Заходи впливу і порядок їх застосування.

Кримінальне законодавство про боротьбу з наркоманією.

Відповідальність за втягування неповнолітніх в пияцтво.

Причини і наслідки тютюнопаління, алкоголізму і наркоманії.

Профілактика безпритульності і правопорушень неповнолітніх.

Законодавство України про майнові права неповнолітніх.

Кримінальна міліція у справах неповнолітніх. Зустріч з працівниками КМ у справах неповнолітніх.

Відповідальність за співучасть у злочині.

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в межах сучасного законодавства.

Відповідальність за дрібну крадіжку

Поняття і ознаки групового злочину.

Відстрочка виконання вироку неповнолітньому – особлива форма реалізації кримінальної    відповідальності.

Судовий захист прав дитини.