Про навчальний заклад

Статут (та зміни до нього) ДНЗ “Сумське ВПУБА”

Мова викладання – українська.

 Організаційна структура

Ліцензований обсяг

 

Співпраця

ФОП “Дегтяренко Юрій Олександрович”

ФОП “Дронь Віталій Володомирович”

ФОП “Замула Оксана Олексіївна”

ФОП “Хромова Ірина Валеріївна”

ТОВ “Ворожба”

Підприємство облспоживспілки “Сумський виробничий комбінат”

Комунальне оптово-роздрібне підприємство “Дрібнооптовий” Сумської міської ради

 

Аналіз діяльності ДНЗ «Сумське ВПУБА» ЗА 2016-2017 н.р.

У 2016-2017 н.р. педагогічний колектив училища працював над створенням сприятливих умов становлення особистості кожного учня як громадянина України. Головним завданням училища була турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного викладача і колективу в цілому, активне впровадження інноваційних технологій.

Педагогічний колектив виконав план набору на 123% (у минулому році – 94%).

План підготовки кваліфікованих робітників виконаний на 100%.

Станом на 01.09.2017 працевлаштовано 82% випускників (у минулому році – 81%).

Взяло участь в ЗНО – 20 учнів (9%, у минулому році – 13%) випускників, вступили до ВНЗ ‑ 12 учнів. Отримали диплом з відзнакою 13 учнів (Пешта Т., Плиска М. (гр.34), Гальменко В., Гупса В., Черевко О. (гр.50), Дудка В. (гр.61), Замана А., Мойсеєнко Б., Приходько С., Пузіков О., Руденко Д. (гр.63),  Іржавська С., Кривогуз А. (гр.66), у минулому році – 6 учнів).

Стабільним залишається загальний середній бал по училищу – 6,4 бали (середній рівень навчальних досягнень, у минулому році – 6,4 б.).

Значно знизився порівняно з попереднім роком загальний середній бал з предметів загальноосвітньої підготовки, яикй становить 4,8 бали (середній рівень навчальних досягнень, у минулому році 5,3 б.): з предметів суспільно-гуманітарного циклу – 4,8 бали (у минулому році 5,5б.); з предметів природничо-математичного циклу – 4,8 бали (у минулому році 5,0 б.).

Порівняно з попереднім рокомпідвищився середній бал з предметів професійно-теоретичного циклу – 6,8 бали (достатній рівень навчальних досягнень; у минулому році – 6,6 б.). За напрямками підготовки: будівництво – 7,0 бали (у минулому році – 7,1 б.), харчові технології – 6,9 бали (у минулому році – 7,6 б.), автотранспорт – 6,8 бали (у минулому році – 6,8 б.), промисловість – 6,6 бали (у минулому році – 6,5 б.), інформаційні технології – 7,0 бали. Якість знань з предметів професійно-теоретичного циклу складає 56% (у минулому році – 55%).

Зріс загальний середній бал з виробничого навчання, який по училищу становить 7,5 балів (достатній рівень навчальних досягнень), (у минулому році – 6,8 б.).

Аналіз якості рівня навчальних досягнень показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа вивчення предметів загальноосвітнього циклу, недостатній моніторинговий супровід навчально-виховного процесу, недопрацьована система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, низький рівень відвідування занять значною частиною учнів та недостатня організація профілактичної роботи з цього напряму, недостатній зв’язок керівників груп із батьками та несвоєчасне їх повідомлення про рі­вень успішності учнів.

Осучаснення навчально-матеріальної бази складає 354454грн.

Доходи від господарської діяльності  отримані в сумі 379674,95 грн., а саме:

 • курсова підготовка за професією «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» – 37944,40 грн.
 • харчування учнів – 61247,00 грн.
 • проживання квартиронаймачів – 153476,18 грн.
 • проживання в дитячому гуртожитку – 93170,00 грн.
 • реалізація майна – 316,90 грн.
 • виробнича практика учнів – 33520,27 грн.

Благодійна допомога від різних джерел складає 219772,11 грн.

В училищі постійно ведеться робота по оновленню та осучасненню матеріально-технічної бази навчальних майстерень, лабораторій, кабінетів. За 2016-2017 н.р. створені: майстерню для виконання напівавтоматичного зварювання (завмайстернею Сукотнов Д.Ю.) та кабінет польської мови (в рамках організації навчання учнів в українсько-польському освітньому центрі «KRISMAR»), майстерню ручного електродугового зварювання (завмайстернею Приходько Д.Ю.). Проведено значну роботу по оновленню та укріпленню навчально-матеріальної бази існуючих навчальних приміщень: здійснено оформлення стендами лабораторії будови автомобіля (завлабораторією Вавілов В.О.); в хіміко-бактеріологічну лабораторію  (завлабораторією Кураш Н.О.) придбано ексикатор, нітратомір, прилад Журавльова, електронні терези – 3 шт., поживні середовища, хімічні реактиви для визначення хіміко-фізичних показників, предметні скельця, плашметр; в кабінет спецтехнології (завкабінетом Маландій Є.В.) придбано багатофункціональний друкуючий пристрій; кабінет обладнання та технологій зварювальних робіт (завкабінетом Хацко Н.І.) поповнено натуральними зразками зварних з’єднань, електродотримачами, інвертором, редуктором, електродами; виконано електромонтажні роботи по електрообладнанню робочих місць учнів в кабінеті фізики та комп’ютерному класі (завкабінетами Харьков В.М.); виконано ремонт запасного входу системи каналізації
в душовій спортзалу. Придбано навчально-методичні посібники та електронні програмні засоби з предметів загальноосвітньої підготовки, здійснено підписку періодичної літератури. Здійснено заходи щодо впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій: здійснено підключення всіх кабінетів теоретичної підготовки до мережі Internet; придбано електронний конструктор уроку з біології, оновлено програмне забезпечення з інформатики; поповнено відеотеки та мультимедіатеки з предметів; завершено роботу над створенням електронного навчального посібника з предмету «Спеціальна технологія» а професією «Ліборант хіміко-бактеріологічного аналізу».

Проведені загальні ремонтно-господарські роботи: відновлено систему опалення в додатковому навчальному корпусі та навчальних майстернях; здійснено капітальний ремонт чоловічого туалету, ремонт парадного входу, цоколя по всьому периметру, дахів над навчальними приміщеннями; виконано заміну та реставрацію вікон в навчально-виробничих приміщеннях; проведено капітальний ремонт третього поверху гуртожитку; створено куточок державності.

На виконання плану заходів училища по роботі з обдарованою молоддю на 2016‑2017 н.р. педколективом проведена робота, націлена на пошук, підтримку і розвиток творчого потенціалу молоді – учнів училища.

Результативністю роботи є призові місця учнів:

ІІ етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса ШевченкаІ місце (Пешта Т. (гр.34), Ховзун К. (гр.17), викладач Касьяненко Т.О.).

ІІ етап XVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика серед учнівської та студентської молоді – ІІ місце (Пешта Т. (гр.34), викладач Касьяненко Т.О.).

IV етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса ШевченкаІ місце (Пешта Т. (гр.34), викладач Касьяненко Т.О.).

Учениця Пешта Т. удостоєна Стипендії Президента України та рекомендована для занесення до «Книги рекордів освіти Сумщини».

ІІ етап обласного конкурсу «Учень року» серед учнів ПТНЗвихід у фінальний етап (Пешта Т. (гр.34), керівник групи Кураш Н.О.).

Всеукраїнські та Міжнародні конкурси з загальноосвітніх предметів:

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» – всього 8 чол., з них 1 – добрий результат, викладач Маковоз О.Ю.).

Міжнародний конкурс з інформатики «БОБЕР» – всього 5 чол., з них 2 – добрий результат, викладач Харьков В.М.).

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» – вього 20 чол., з них 2 – добрий результат, викладач Алексенко О.А.).

Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека» – всього 10 чол., викладач Усікова Л.В.).

Всеукраїнська гра з англійської мови «PUZZLE» – всього 4 чол., викладач Бурлака О.В.)

Міська спартакіада учнів ПТНЗ: ІІ місце – волейбол (юнаки), IІ місце – легкоатлетичний крос;

Обласна спартакіада учнів ПТНЗ: ІІ місце – волейбол (юнаки), ІІ місце – легкоатлетичний крос, ІІ місце – міні-футбол (юнаки), ІІІ місце – настільний теніс (дівчата)

Протягом 2017-2018 н.р. зусилля адміністрації та методичної служби були зосереджені на наданні реальної допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим педагогам, у підвищенні їх професійної майстерності, формуванні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який створював би умови для пошуку кращих технологій навчання. Розпочато роботу над єдиною методичною проблемою «Комплексний підхід до виховання на уроці. Національно-патріотичне виховання» (І етап. Діагностика. Теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми. Ознайомлення з аспектами роботи щодо її реалізації)», відповідно до якої проведено педагогічну раду – методичний діалог з питання національно-патріотичного виховання (протокол №7 від 24.03.2017) та педраду – творчий звіт «Комплексний підхід до виховання на уроці. Національно-патріотичне виховання» (протокол №11 від 22.05.2017)

Результатом методичної роботи є високі здобутки педагогічного колективу.

Майстер в/н Голодний В.І. посів І місце в обласному конкурсі відеоуроків виробничого навчання з професій будівельного та деревообробного профілів у професійно-технічних навчальних закладах». Майстром створено відеоролик уроку виробничого навчання у формі гри-змагання на тему «Кладка стовпа 1,5х2 цеглини по трирядній системі перев’язування швів», під час якої учні виконували навчально-виробничі роботи в максимально наближених до виробництва умовах. На уроці застосовано технології колективно-групового навчання, велику уваги приділено формам контролю та взаємоконтролю якості виконання робіт.

Училище посіло ІІ місце у ІІ (регіональному) етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці», для участі у якому інженером з охорони праці Тощевою А.М. були підготовлені на конкурс наступні матеріали: висновок про роботу в навчальному закладі щодо забезпечення належних і безпечних умов праці та навчання учасників навчально-виховного процесу; відеозаписи відкритого позакласного заходу з охорони праці «В гостях у «Охорони праці» та екскурсії до пожежно-технічної виставки Управління ДСНС України в Сумській області.

Активно працювали викладачі та майстри в/н, члени адміністрації училища у постійнодіючих семінарах, вебінарах, засіданнях обласних секцій та творчих груп НМЦ ПТО у Сумській області, при цьому особливу увагу звертаючи впровадженню в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій. 22.02.2017 року на базі училища проведено обласний семінар-практикум «Упровадження сучасних ІКТ у навчально-виховний процес. Навчальні проекти при викладанні фізики» для викладачів фізики ПТНЗ,  активну участь у якому взяли викладач фізики Харьков В.М., який провів відкритий урок на тему «Фізичні основи ядерної енергетики» (методична мета: використання інформаційно-комунікаційних технологій на різних етапах уроку загальноосвітньої підготовки). У вересні 2016 року на обласному семінарі викладачів математики ПТНЗ (викладач Алексенко О.А. представила власний досвід з проблеми «Шляхи мотивації навчальної діяльності учнів». На обласному оnline-вебінарі викладачів іноземної мови ПТНЗ викладач Бурлака О.В. презентувала власне портфоліо (жовтень, 2016) та словники професійної лексики за напрямками підготовки училища (червень, 2017).  Під час проведення оnline-спілкування «Година викладача фізики та астрономії» з упровадження проектної технології навчання було продемонстровано відеофрагмент навчального проекту з теми «Електромагнітні хвилі в природі і техніці» викладача Маковоза О.Ю. (листопад, 2016). У березні 2017 року на обласному семінарі-практикумі викладачів української мови та літератури з теми «Формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників через упровадження інноваційних педагогічних технологій. Методика і практика розробки та ефективного використання на уроках української мови та літератури робочих зошитів для учнів» викладач Касьяненко Т.О представила власний досвід з національно-патріотичного виховання на уроках української мови

На обласному та Всеукраїнському рівні представлено позитивний педагогічний досвід викладачів та майстрів в/н з питань впровадження ІКТ в навчально-виховний процес. Викладач спецтехнології Маландій Є.В. на Міжнародному науково-практичному інтернет-семінарі «Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства» презентувала досвід створення електронного навчального посібника з предмету «Спеціальна технологія»  та отримала Сертифікат учасника. У жовтні 2016 року педагоги училища Берко В.О., Азаров С.В., Харьков В.М., Маландій Є.В. взяли участь у Всеукраїнському конкурсу на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ», отримавши Сертифікати учасників за створені ними електронні навчальні посібники з предметів. Для участі у VIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» (м.Київ) заступником директора з НМР Гречаніченко Т.М. та методистом Берко В.О. підготовлено інноваційний проект «Формування ІКТ-компетентності педагога як засіб осучаснення та підвищення якості освітнього процесу», в якому було узагальнено матеріали роботи педагогічного колективу з впровадження ІКТ в навчально-виховний процес. Відповідно до плану НМЦ ПТО у Сумській області на 2017 рік на обласному рівні розпочато вивчення педагогічного досвіду викладача Азарова С.В. з питання використання електронних засобів навчання як виду контролю на уроках професійно-теоретичної підготовки. Педпрацівники училища мають чотири публікації в науково-методичних виданнях саме з питання впровадження ІКТ.

У ІІ семестрі під керівництвом методиста Берка В.О. в училищі працювала творча група викладачів та майстрів в/н по розробці навчальних програм за професією «Електрозварник ручного зварювання» за державними стандартами ПТО на компетентнісній основі. Творчою групою визначено назви предметів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки, виконано розподіл годин між навчальними предметами, виробничим навчання та виробничою практикою, розроблено навчальні програми за професією «Електрозварник ручного зварювання» (ІІ розряд). За результатами роботи було створено презентацію, яка демонструє всі етапи діяльності творчої групи.

Протягом навчального року викладачами та майстрами виробничого навчання проведено 11 відкритих уроків. На уроці спецтехнології на тему «Вітаміни» (викладач Кураш Н.О.) продемонстровано роботу учнів в малих групах, впровадження ігрових та проектних технологій. Викладач Заставською Т.Д. показала впровадження інтерактивних технологій, використання засобів  наочності та ІКТ на етапах вивчення та  закріплення навчального матеріалу. Під час відкритого уроку виробничого навчання за професією «Електрогазозварник» майстри в/н Левченко В.П. та Сукотнов Д.Ю. продемонстрували прийоми здійснення міжпредметних зв’язків між теоретичним і виробничим навчанням, застосування ефективних навчально-наочних засобів. Викладачі Маковоз О.Ю. та Харьков В.М. ефективно застосували інформаційно-комунікаційні технології на етапі засвоєння нових знань, впровадження алгоритму розв’язку фізичних задач на етапі застосування знань. Інтегрований урок викладача зарубіжної літератури Майковської С.М. мав на меті сприяти розвитку логічного мислення учнів, умінню чітко та відверто висловлювати свої думки, утвердити поняття доброти, милосердя, краси і щирості почуттів через застосування учнівських презентацій, слайд-шоу, відео- та аудіозаписів тощо. Викладачем фізичної культури Андрієнком Ю.М. були використані індивідуальні, групові, командні форми роботи з учнями для розвитку їх основних рухових здібностей з теми «Баскетбол».  Майстер в/н водінню Семенов С.С. продемонстрував використання інноваційних прийомів вдосконалення трудових прийомів та навичок навичок на уроці практичного водіння.

На гідному рівні проведені декади автотранспортного профілю (голова МК Азаров С.В.), суспільно-гуманітарного циклу (голова МК Усікова Л.В) та природничо-математичного циклу (голова МК Касьяненко О.С.).

В училищі протягом року була налагоджена самоосвітня робота. Кожен педагогічний працівник протягом навчального року виступив за своїми темами на педагогічній раді, засіданні методичної комісії, підготував методичні розробки, творчі роботи, які були представлені на виставці творчих здобутків. На обласну виставку методичних напрацювань представлені кращі методичні доробки педагогів:

 1. Творчий доробок «Проектування сучасного уроку на основі інноваційних технологій» (з досвіду роботи педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою) (підготували заступник директора з НМР Гречаніченко Т.М., методист Берко В.О.)
 2. Творчий доробок «Використання історико-краєзнавчого матеріалу на уроках історії України при вивченні теми «Голодомор 1932-1933 рр. в Україні» (підготувала викладач історії України Нижегородцева Т.А.)
 3. Творчий доробок «Виховання громадянина-патріота під час вивчення української мови та літератури в сучасному закладі професійно-технічної освіти» (підготувала викладач української мови та літератури Касьяненко Т.О.)

Належна робота здійснювалась у напрямку підвищення фахової майстерності викладачів, майстрів в/н в ході курсової перепідготовки. Протягом року пройшли курси підвищення кваліфікації викладачі загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовок, підгогтувавши відповідні випускні роботи: Гречаніченко Т.М., (випускна робота «Мотивація навчальної діяльності на уроці зарубіжної літератури»); Майковська С.М. (випускна робота «Організація позакласної роботи з предмета»); Касьяненко О.С. (випускна робота «Сучасний урок в інформаційному просторі»); Берко І.Л. (випускна робота «Самореалізація особистості в сучасному освітньому просторі»); Харьков В.М. (випускна робота «Виховна функція уроку»).

Відповідно до наказу директора №403-ОД від 14.09.2016 «Про атестацію інженерно-педагогічних працівників училища у 2016-2017 н.р.» атестовано 8 педагогічних працівників, з яких майстру в/н Левченку В.П. присвоєно педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії», майстрам в/н Голодному В.І., Кураш Н.О.  присвоєно педагогічне звання «Майстер виробничого навчання ІІ категорії», викладачу Майковській С.М. та вихователю Світній Л.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», викладач Заставська Т.Д. підтвердили раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший викладач», майстру в/н Шаргіній Є.Є. присвоєно 12 тарифний розряд, керівнику гуртка Коваленко О.О. присвоєно 10 тарифний розряд.

У цілому робота педагогічного колективу була спрямована на формування загальнокультурних, громадянських, соціальних, енергозберігаючих компетенцій учнів та вміння вчитися. Велика увага впровадженню інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес, підвищенню рівня використання Іnternet-технологій та ІКТ, оновленню навчально-матеріальної бази та комплекно-методичного забезпечення предметів та професій. Забезпечено участь учнів та педагогічних працівників училища в конкурсах і заходах Департаменту управління і науки Сумської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки Сумської міської ради, НМЦ ПТО у Сумській області.

За підсумками роботи у 2016-2017 н.р. училище та окремі педагогічні працівники були відзначені відомчими нагородами:

 • Диплом Міністерства освіти і науки України ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти
 • Подяка Міністерства освіти і науки України викладачу Касьяненко Тетяні Олексіївні за вагомий внесок у навчання творчо-обдарованої молоді, виховання у неї любові й шани до рідного слова та за підготовку переможця VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
 • Диплом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації майстру виробничого навчання Голодному Віктору Івановичу за зайняте І місце в обласному конкурсі відеоуроків виробничого навчання з професій будівельного профілю та деревообробного профілю
 • Диплом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації майстру в/н Голодному В.І. за зайняте І місце в обласному конкурсі відеоуроків виробничого навчання з професій будівельного та деревообробного профілю
 • Диплом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» за зайняте І місце в ІІ (регіональному) етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу ПТНЗ на кращу організацію роботи з охорони праці
 • Грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації методисту Берку В.О. за багаторічну сумлінну працю у сфері професійно-технічної освіти, відповідальне ставлення до роботи у здійсненні атестаційної експертизи навчальних закладів
 • Грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації викладачу Харькову В.М. за багаторічну сумлінну працю у сфері професійно-технічної освіти, відповідальне ставлення до роботи у здійсненні атестаційної експертизи навчальних закладів
 • Голодний В.І., майстер в/н за професією «Муляр» – нагородження Грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;
 • Харьков В.М., викладач фізики, інформатики – занесення до Обласної Дошки Пошани «Педагогічна гордість Сумщини»
 • Касьяненко Т.О., викладач української мови та літератури – нагороджена Сертифікатом успішності та Премієюя Сумського міського голови

Аналіз результатів роботи училища за 2016-2017 навчальний рік свідчить про виконання в цілому річного плану роботи.

Підсумки навчальних досягнень учнів у 2016-2017 н.р.

 • Творчий рівень  –  12 учнів (2,3%, у минулому році 2,1%).
 • Достатній рівень – 82 учні (15,9%, у минулому році 16,7%).
 • Середній рівень – 256 учнів (49,7%, у минулому році 56,1%).
 • Початковий рівень – 136 учнів (26,4%, у минулому році 21%), 19 учнів мають по 1-2 оцінки початкового рівня (3,7%).
 • Не атестовані з більшості предметів у 2016-2017 н.р. – 29 учнів – (5,6%, у минулому році 6,9%).