Права людини – основа реформування законодавства

Учні ДНЗ «Сумське ВПУБА» взяли участь у «круглому столі» «Права людини – основа реформування законодавства та удосконалення правозастосовчої діяльності в Україні в умовах глобалізації».

Організатором заходу виступила кафедра права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.  Також у «круглому столі» взяли участь: представники Управління патрульної поліції в Сумській області, координатор право-просвітнього напряму Української Гельсінської спілки захисту прав людини, співробітник Управління Служби безпеки України в Сумській області, начальник міжнародного відділу СумДПУ імені А.С. Макаренка, учні гімназії №1 м. Суми, студенти навчально-наукового інституту історії та філософії.

Директор навчально-наукового інституту історії та філософії СумДПУ імені А.С. Макаренка Юлія Подрєз і завідувач кафедри права та методики викладання правознавства Олена Іваній зазначили, що 10 грудня виповнилося 70 років з дня прийняття Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини – першого міжнародного документа з прав людини, що заклав підвалини нового світосприйняття, у центрі уваги якого знаходиться людина, її гідність, права і свободи.

«Круглий стіл» працював за напрямками:  загальнотеоретичні та історико-правові проблеми прав людини; конституційно-правові проблеми реалізації та гарантування прав і свобод людини і громадянина в Україні; кримінально-правові проблеми захисту прав і свобод людини та громадянина; міжнародно-правові механізми захисту прав людини і громадянина; новели законодавства України: що змінилося?

Під час заходу було обговорене питання процесу гармонізації національного законодавства з міжнародним правом і механізмів забезпечення та захисту прав людини в різних сферах життя.

Наприкінці «круглого столу» студенти та учні виконали творчі завдання на тему дискримінації та толерантності. Дякуємо за отриману можливість взяти участь у науково-практичній дискусії, обміні прогресивними думками та ідеями.

Напишіть відгук