Кадрове забезпечення ВПУ 11 Суми

Станом на 01.09.2017 в ДНЗ «Сумське професійне училище будівництва та автотранспорту» працює 121 чоловік, з яких 66 є педагогічними працівниками. Училище повністю забезпечене викладачами відповідного фаху з загальноосвітніх дисциплін та предметів професійно-теоретичного циклу.

Педагогічний колектив училища досвідчений і високопрофесійний:

  • 78% викладачів мають вищу та першу кваліфікаційні категорії,
  • 38% мають педагогічні звання «викладач-методист» та «старший викладач»,
  • 36% майстрів в/н мають педагогічні звання «майстер в/н І та ІІ категорій».

Викладачі та майстри в/н вносять великий вклад в розбудову навчального закладу, тримають імідж училища на високому рівні, показують  високу результативність своєї праці, що знаходить відображення в результатах атестації педагогічних кадрів.