Закони України

→ Закон України “Про освіту”
→ Закон України “Про загальну середню освіту”
→ Закон України “Про позашкільну освіту”
→ Закон України “Про професійно-технічну освіту”
→ Закон України “Про засади державної мовної політики”
→ Закон України “Про відпустки”
→ Закон України “Про охорону праці”
→ Кодекс законів про працю України
→ Конвенція про права дитини
→ Закон України “Про професійний розвиток працівників”
→ Закон України “Про захист персональних даних”
→ Типовий порядок обробки персональних даних у базах персональних даних